Ομαδική εργασία – Αποτίμηση ιδεών

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τι σημαίνει ομαδική εργασία. Με στόχο  όμως την πλήρη κατανόηση του νοήματος και των συνεπειών του, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι “η ομαδική εργασία είναι μια διαδικασία συνεργασίας με μια ομάδα ανθρώπων για την επίτευξη ενός στόχου. Η ομαδική εργασία συνεπάγεται ότι οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης pnowak, πριν από

Καινοτόμα νοοτροπία

[nextpage title=”Ο ρόλος της νοοτροπίας”] Η καινοτομία αποτελεί επί του παρόντος έναν από τους κορυφαίους στρατηγικούς πυλώνες της επιχειρηματικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Μαζί με το αυξανόμενο ενδιαφέρον των οργανισμών για καινοτομία αυξάνεται και  η ανάγκη για άτομα που θα επιτρέπουν και διευκολύνουν την ανάπτυξη της καινοτομίας. Η έρευνα που Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης pnowak, πριν από

Κίνητρο

[nextpage title=”Σχετικά με το Κινητρο”] Το κίνητρο περιλαμβάνει τις βιολογικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και γνωστικές δυνάμεις που ενεργοποιούν τη συμπεριφορά. Στην καθημερινότητα, ο όρος κίνητρο χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει γιατί κάποιος κάνει κάτι. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να πείτε ότι ένας φοιτητής είναι τόσο υποκινημένος για να μπει σε ένα Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης pnowak, πριν από

Ανοιχτό μυαλό

[nextpage title=”Τι είναι η ψυχική διαφάνεια?”] Η ψυχική διαφάνεια ή η ψυχική ευελιξία μπορούν να οριστούν ως η ικανότητα του εγκεφάλου μας να προσαρμόζει τη συμπεριφορά μας και να σκέφτεται σε νέες, μεταβαλλόμενες ή απροσδόκητες καταστάσεις.Πηγή: https://pixabay.com/it/cervello-mente-presenza-mentalit%C3%A0-744207/ Με άλλα λόγια, η ανοικτότητα είναι η ικανότητα να κατανοήσουμε ότι αυτό που Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης pnowak, πριν από

Λογική σκέψη

[nextpage title=”Τι είναι λογική σκέψη”] Η λογική σκέψη σάς βοηθά να καθορίσετε την αλήθεια, να καταλήξετε σε ένα συμπέρασμα και να λύσετε προβλήματα και, τέλος, να λάβετε καλές αποφάσεις. Η λογική είναι ένα εργαλείο, χωρίς συναισθήματα που σας βοηθά να αναπτύξετε λογικά συμπεράσματα βασισμένα σε γεγονότα. Η λογική ασχολείται με Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης pnowak, πριν από

Ενσυναίσθηση και συναισθηματική νοημοσύνη

[nextpage title=”Ενσυναίσθηση και συναισθηματική νοημοσύνη (EI)”] Η Ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να εμπιστεύεστε και να κατανοείτε τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου ή, τουλάχιστον, τις συναισθηματικές αντιδράσεις τους στα πράγματα. Να μπορούμε να μπούμε στην θέση των άλλων και παρόλο που δεν μπορούμε να βιώσουμε προσωπικά αυτά που τους συμβαίνει, να Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης pnowak, πριν από

Παρατήρηση και Αντίληψη

[nextpage title=”Παρατήρηση και Αντίληψη”] Οι δεξιότητες παρατήρησης και αντίληψης είναι στενά συνδεδεμένες. Σε λεκτική γλώσσα, και οι δύο όροι: η παρατήρηση και η αντίληψη συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Ωστόσο, στην πράξη, αυτές οι έννοιες διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ τους. Το κλειδί για την κατανόησή τους είναι η έννοια του προβληματισμού, που μπορεί Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Δημιουργικότητα

[nextpage title=”Τι είναι δημιουργικότητα και τι δημιουργική σκέψη?”] Από πού προέρχεται μια νέα ιδέα? Αυτή που μπορεί να αλλάξει  έναν κλάδο ή ακόμα και μια κοινωνία?Η δημιουργικότητα είναι η ικανότητα συσχέτισης  των πραγμάτων. Όντας δημιουργικοί, μπορείτε να συσχετίσετε τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας, να τις συνθέσετε και να δημιουργήσετε Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ktomasik, πριν από