Από πού προέρχεται μια νέα ιδέα? Αυτή που μπορεί να αλλάξει  έναν κλάδο ή ακόμα και μια κοινωνία?Η δημιουργικότητα είναι η ικανότητα συσχέτισης  των πραγμάτων. Όντας δημιουργικοί, μπορείτε να συσχετίσετε τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας, να τις συνθέσετε και να δημιουργήσετε μια νέα ιδέα. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή έχετε περισσότερες εμπειρίες, είτε μπορείτε να σκεφτείτε περισσότερο από άλλους ανθρώπους

Τώρα, ας μιλήσουμε για τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης!

Όλοι οι άνθρωποι έχουν συγκλίνουσα και αποκλίνουσα σκέψη. Η αποκλίνουσα σκέψη μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε νέες ιδέες εξερευνώντας διαφορετικές λύσεις, ενώ με συγκλίνουσα σκέψη θα συγκεντρώσετε όλες τις ιδέες σας και θα σκεφτείτε όλα τα λογικά βήματα που οδηγούν σε μια λύση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αποκλίνουσα σκέψη είναι σημαντική για τη δημιουργική σκέψη

Source: https://psychologenie.com/convergent-thinking-vs-divergent-thinking

Λοιπόν, τι είναι δημιουργική σκέψη

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, μπορούμε να ορίσουμε τη δημιουργική σκέψη ως έναν τρόπο να εξετάσουμε τα προβλήματα και να βρούμε μια λύση που είναι μάλλον ανορθόδοξη. Σκεπτόμενοι με νέους πρωτότυπους τρόπους και η χρησιμοποιώντας την φαντασίας σας από μια διαφορετική οπτική γωνία τότε σκέπτεστε “ μη συμβατικά, πιο ανοιχτά “.

Στις μέρες μας, οι τεχνολογικές καινοτομίες ευδοκιμούν, πράγμα που κάνει τη δημιουργικότητα πολύτιμη

Ωστόσο, προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργική σκέψη, οι ερευνητές έχουν αναλύσει τη δημιουργικότητα σε ένα σύνολο εργαλείων για τη δημιουργία ιδεών. Ο ορισμός της δημιουργικότητας έχει γίνει πιο επιστημονικός και μπορεί να συναντήσετε τον όρο της Τεχνολογίας της οπτικής απεικόνισης αντί της δημιουργικότητας. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τον όρο, το κλειδί για να είναι ένα άτομο δημιουργικό είναι να βρει την σχέση και τους συσχετισμούς μεταξύ διαφόρων τομέων της γνώσης. Αυτό που πρέπει να βρείτε είναι η περιέργεια, η ενέργεια και η ανοιχτή σκέψη.

Κατηγορίες: