Η καινοτομία αποτελεί επί του παρόντος έναν από τους κορυφαίους στρατηγικούς πυλώνες της επιχειρηματικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Μαζί με το αυξανόμενο ενδιαφέρον των οργανισμών για καινοτομία αυξάνεται και  η ανάγκη για άτομα που θα επιτρέπουν και διευκολύνουν την ανάπτυξη της καινοτομίας. Η έρευνα που προσπαθεί να καθορίσει τι κάνει τους ανθρώπους καινοτόμους  δείχνει ότι τα εργαλεία και οι δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς δεν είναι αρκετά Η σωστή νοοτροπία είναι αυτή που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τα εργαλεία και τις δεξιότητες και να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας.

Καινοτόμα νοοτροπία

  • Μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε και να συνεχίσουμε παρά την αβεβαιότητα ή / και τη μερική έλλειψη πληροφοριών,
  • Μας επιτρέπει να διατηρούμε την δομική ακεραιότητα παρά τις αμφιβολίες μας και να συνεχίζουμε όταν τα πράγματα αμφισβητούνται,
  • Μας επιτρέπει να απολαύσουμε το ταξίδι ακόμη και αν ο υποτιθέμενος στόχος δεν θα επιτευχθεί,
  • Μας επιτρέπει να συνδυάσουμε ιδέες από διαφορετικές πηγές και να εντάσσουμε ομάδες για να παράγουμε ουσιαστική καινοτομία.

Τι είναι η νοοτροπία?

Είναι αυτό που συμβαίνει  μέσα στο ο στο κεφάλι μας. Ενώ το μυαλό μας παρακολουθεί συνεχώς και ερμηνεύει, η νοοτροπία είναι το πλαίσιο που καθοδηγεί τη διαδικασία ερμηνείας.

Source: https://pixabay.com/en/lens-camera-lens-focus-focusing-1209823/

Είναι το σύνολο των πεποιθήσεων που καθορίζουν πώς βλέπουμε κάθε πληροφορία, κατάσταση ή πρόσωπο. Είναι ο φακός μέσω του οποίου βλέπουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει και αξιολογεί τη ζωή μας και εμάς ως ανθρώπους 

(Dweck 2017).

Κατηγορίες: