Οργάνωση της διαδικασίας παρατήρησης και αντίληψης - Προσοχή

Η αντίληψή μας θα επηρεαστεί όχι μόνο από το προαναφερθέν πλαίσιο, τη γνώση ή την εμπειρία, αλλά και από: την προσοχή, το σύστημα αξιών και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

Γιατί τα ταξί στη Νέα Υόρκη είναι κίτρινα, ενώ σε άλλες πόλεις είναι πολύχρωμα; Η απάντηση είναι σχετικά απλή: το κίτρινο είναι εντυπωσιακό και τα ταξί καλούνται συχνότερα στο δρόμο από ότι στο τηλέφωνο στη Νέα Υόρκη. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για ορατά ταξί. Ως εκ τούτου, το κίνητρο πρέπει να είναι σημαντικό και εύκολο να κατανοηθεί για ένα άτομο που θέλει να πάρει ένα ταξί.

Πηγή: ASSY (pixaby.com)
https://pixabay.com/pl/new-york-times-square-1132544/

Κατηγορίες: