Η σημασία της προσοχής

Τι σας άρεσε στην προηγούμενη εικόνα; Τα ταξί; Οι περισσότεροι θα έλεγαν, ναι. Παρατήρησε κάποιος ένα κόκκινο φορτηγό; Κάποιοι πιθανώς δεν το είδαν. Πώς να το εξηγήσετε αυτό; Εδώ, όχι μόνο η εμβάθυνση στην οπτική θα βοηθήσει, αλλά και η ψυχολογία. Παρατηρήθηκε ότι τα κόκκινα οχήματα είναι λιγότερο αισθητά από τα κίτρινα. Αυτό εξηγεί γιατί σε ορισμένες πόλεις τα πυροσβεστικά οχήματα είναι βαμένα με κίτρινο χρώμα, παραδίδοντας το παραδοσιακό κόκκινο χρώμα ή γιατί κάποια νέα ασθενοφόρα είναι κίτρινα.

Πηγή: MZACHA (rgbstock.com)
http://www.rgbstock.com/photo/nypaxlU/Ambulance

Κατηγορίες: