Αισθήσεις

Ένας άνθρωπος έχει πέντε αισθήσεις (γνωστές και ως αισθητήρια όργανα ή υποδοχείς). Αυτά είναι τα όργανα προσαρμοσμένα στην λήψη ερεθισμάτων, επιτρέποντας τη συλλογή διαφόρων σημάτων που προέρχονται από τον έξω κόσμο. Η συνειδητοποίηση του ερεθίσματος που δρα επί των αισθήσεων ονομάζεται εντύπωση (Szewczyk, 2002). Ανάλογα με το πώς λαμβάνουμε τα ερεθίσματα, μπορούμε να χωρίσουμε τις εντυπώσεις σε γενικές ή αισθητικές. Οι πρώτες επιτυγχάνονται μέσω των νευρικών απολήξεων, που βρίσκονται στην επιφάνεια ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να σχετίζονται με τον πόνο, τη μυϊκή δραστηριότητα, τη θερμοκρασία κλπ. Οι δεύτερες, λαμβάνονται με ειδικές αισθήσεις:

  1. όραση,
  2. ακοή,
  3. όσφρηση,
  4. αφή,
  5. γεύση.

Επιπρόσθετα, η ιδιοδεκτολογία (η κιναισθητική έννοια) μερικές φορές συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την ταξινόμηση, αλλά όχι πάντα (Mitchinson, 2008, Szewczyk, 2002).

Κατηγορίες: