Αισθήσεις – αισθητικές εντυπώσεις

Οι προαναφερθείσες είναι οι αποκαλούμενες αισθητικές εντυπώσεις που πρέπει να έχουν την κατάλληλη ένταση για να ληφθούν. Προκειμένου το ερέθισμα να προκαλέσει μια εντύπωση, θα πρέπει να έχει ένταση σύμφωνη με το λεγόμενο απόλυτο όριο, το οποίο διαφέρει μεταξύ των οργανισμών διαφορετικών ειδών (π.χ. σε γάτα και άνθρωπο, το κατώφλι ευαισθησίας στους ήχους θα είναι διαφορετικό. βλέπε Szewczyk, 2002). Το όριο ευαισθησίας, από το οποίο μπορεί να ληφθεί το ερέθισμα, ονομάζεται όριο διαφοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι διαφορετικό σε διαφορετικούς ανθρώπους και επιπλέον είναι επιρρεπής σε αλλαγή που επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες στο ίδιο άτομο. Αυτή είναι η περίπτωση, για παράδειγμα, όταν συμβαίνει αισθητηριακή προσαρμογή, κατά τη διάρκεια της οποίας μειώνεται η ευαισθησία στο ερέθισμα και έτσι αυξάνονται τα όρια της λήψης ερεθίσματος. Πιθανό είναι επίσης η περίπτωση μιας αντίστροφης κατάστασης, π.χ. ένα κουρασμένο άτομο θα λάβει λιγότερο εντατικά ερεθίσματα.

Κατηγορίες: