Αισθήσεις – ακοή

Ακοή – εκπληρώνει το δεύτερο, μετά το βλέμμα, βασικό ρόλο στην αντίληψη των αισθήσεων. Περίπου το 11% των ερεθισμάτων λαμβάνεται μέσω του συστήματος ακοής, τα αυτιά τα οποίου είναι η “συσκευή λήψης ακουστικών ερεθισμάτων”. Και σε αυτή την περίπτωση επίσης, είναι δυνατό να μοντελοποιηθεί μαθηματικά η λειτουργία της ακοής, η οποία είναι το θέμα της ακουστικής. Τα ηχητικά κύματα, τα οποία είναι οι δονήσεις του αέρα, λαμβάνονται από τα όργανα μέσα στο αυτί (οστάριο, σφύρα, άκμονας, τύμπανο και εσωτερικό αυτί) και μετατρέπονται σε έναν ηλεκτρομαγνητικό παλμό που αποστέλλεται στον εγκέφαλο, όπου οι δονήσεις αναγνωρίζονται και αναλύονται.

Κατηγορίες: