Αισθήσεις – όσφρηση

Όσφρηση – η αίσθηση της οσμής λαμβάνει περίπου το 3,5% των αισθητικών εντυπώσεων. Οι υποδοχείς στη μύτη, αισθάνονται τα χημικά μόρια. Χάρη σε αυτό, ο εγκέφαλος μπορεί να αξιολογήσει εάν η οσμή είναι ευχάριστη (που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι συνώνυμη με ένα σήμα ότι κάτι είναι ακίνδυνο) ή δυσάρεστο. Οι δυσάρεστες εντυπώσεις συχνά διαδραματίζουν έναν προστατευτικό ρόλο.

Κατηγορίες: