Κατα την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος, πολλοί τοπικοί και περιφερειακοί φορείς εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο. Η συμμετοχή και η ανάδυσή τους βοηθούν στη δημιουργία χρήσιμων πόρων προσαρμοσμένων στις πραγματικές

Μια από ομάδες των οποίων η συμβολή ζητείται τακτικά είναι οι καθηγητές από πανεπιστήμια του Rzeszow της Πολωνίας, ομάδα των οποίων έχουν συμβάλει ήδη στην ανάπτυξη της ιδέας του προγράμματος. Η συμβολή τους θεωρείται καθοριστική.

Κατηγορίες: Νέα