Σημασία έχει να αναπτυχθεί η νοοτροπία της «εναλλακτικής σκέψης» προωθώντας τη καινοτομία ως νοοτροπία.
Η νοοτροπία είναι ένα σύνολο πεποιθήσεων η οποία καθορίζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας και ερμηνεύουμε τις πληροφορίες και τις καταστάσεις. Η νοοτροπία της καινοτομίας βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις πεποιθήσεις σε άγνωστες δυνατότητες των ατόμων, στην επίτευξη στόχων με τη συνεχή μάθηση και τον χαρακτήρα της αλλαγής. Μας επιτρέπει να συνεισφέρουμε με τις ικανότητες και τους πόρους μας στην καινοτομία, να εντοπίζουμε τις δυνατότητες των ιδεών απο διαφορετικές πηγές και να τις ενσωματώνουμε για να παράγουμε ουσιαστική καινοτομία.

Η ανάπτυξη της καινοτόμου νοοτροπίας είναι μια μεγάλη επένδυση στη βελτίωση της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωή σας. Παρά το γεγονός οτι η απαιτούμενη αλλαγή στις πεποιθήσεις μας δεν είναι εύκολη, είναι πραγματικά εφικτή!

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα βασικά βήματα για την ανάπτυξη της καινοτόμου νοοτροπίας επισκεφτείτε το:
https://bit.ly/2s0oFsC

Κατηγορίες: Νέα