Απο τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου θα λάβει χώρα, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, η εκπαιδευτική εβδομάδα του έργου ΕNGAGE στο Λιβόρνο της Ιταλίας με τη συμμετοχή 21 αντιπροσώπων του εταιρικού σχήματος από τη Ρουμανία, την Πολωνία την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία για να διεισδύσουν στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο μιας εικονικής διακρατικής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα αυτή θα χρησιμοποιηθεί αρχικά για την διάγνωση της έλλειψης δεξιοτήτων των νέων ανέργων και στη συνέχεια θα καθορίσει ποιές είναι οι βασικές μελλοντικές δεξιότητες που μπορεί να τους προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης με απώτερο στόχο να αναπτύξουν τις εν λόγω δεξιότητες.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι βασικές ικανότητες και οι «διαπροσωπικές δεξιότητες» (soft skills) οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησης. Μία διαδικτυακή πύλη για την αντιστοίχιση της προσφοράς των ειδικών δεξιοτήτων από νέους και η ζήτηση για τέτοιες δεξιότητες από τους εργοδότες είναι τα θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν αρχικά.
Κάθε εταίρος, ενόψει της εβδομάδας αυτής στο Λιβόρνο, χρειάστηκε να αναπτύξει σε βάθος το περιεχόμενο στους 8 τομείς που θα αποτελέσουν το περιεχόμενο της εικονικής πλατφόρμας, δηλαδή τις βασικές ικανότητες που θα επιτρέψουν στους νέους με χαμηλά επίπεδα βασικών δεξιοτήτων, την αύξηση των δυνατοτήτων τους. Δημιουργικότητα, Ενσυναίσθηση / Συναισθηματική Νοημοσύνη, Καινοτόμος Νοοτροπία / Λογική Σκέψη, Παρατήρηση / Αντίληψη, Ψυχική διαφάνεια, Κίνητρα / Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας.

Οι ομαδικές εργασίες θα γίνουν πάνω στους 8 τομείς που θεωρούνται θεμελιώδεις και οι συνεργάτες του Μουσείου θα ανταλλάξουν τα αποτελέσματα των εργασιών που έγιναν με τη βοήθεια απο: διαγνωστικά κουίζ για να ελέγξουν τα επίπεδα ικανότητας των νέων, ειδικά και εις βάθος κείμενα για μελέτη, επαλήθευση της μάθησης, διαδραστικά παιχνίδια για την κατανόηση και την ανάπτυξη ελλιπών δεξιοτήτων, αστεία memes.

Ως μια καλή πρακτική μπορεί θα παρουσιαστεί η διαδικτυακή πύλη IDOL που χρησιμοποιείται στα Κέντρα Εργασίας της Περιφέρειας της Τοσκάνης για την αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας μεταξύ των ανέργων και των τοπικών επιχειρήσεων.

Κατηγορίες: Νέα