About the project

The Project ENGAGE focuses on adult education and employment In Europe. Main target group: low-skilled Young adults up to 29 years of age, especially those looping for a Job, NEETs. Secondary target group are employers.
To address the above issues, the main project aim is to develop young adults’ skills in the area of problem solving, critical thinking, creativity and teamwork and facilitate the match between young adults and employers through delivery of high quality learning opportunities tailored to the needs of low skilled young adults.
The aim will be achieved through:

  • creation of Virtual Platform for future skills diagnosis and improvement (IO1);
  • creation of Matching Portal for connecting skills and labour market needs (IO2);
  • increase of motivation of low-skilled young adults through participatory approach;
  • wide dissemination of the results.

Partners

KENTRO EREUNAS KAI ANAPTYXIS IERAS MHTROPOLIS SYROU

KENTRO EREUNAS KAI ANAPTYXIS IERAS MHTROPOLIS SYROU

Syros, Greece
UNIVERSITY OF THESSALY

UNIVERSITY OF THESSALY

Volos, Greece
DANMAR COMPUTERS LLC

DANMAR COMPUTERS LLC

Rzeszów, Poland
E&D KNOWLEDGE CONSULTING

E&D KNOWLEDGE CONSULTING

Covilha, Portugal
M.K. INNOVATIONS

M.K. INNOVATIONS

Nicosia, Cyprus
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA, PREGATIRE PROFESIONALA SI TRANSFER TEHNOLOGIC (ADAPT)

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA, PREGATIRE PROFESIONALA SI TRANSFER TEHNOLOGIC (ADAPT)

Valea Mare-Podgori, Romania
PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL (PLIS)

PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL (PLIS)

Livorno, Italy

News

Praca zespołowa – Wartościowanie pomysłów

Jest wysoce prawdopodobne, że wszyscy wiemy, co oznacza praca zespołowa. Dążąc do pełnego zrozumienia znaczenia i jego implikacji, musimy pamiętać, że “praca zespołowa to proces współpracy z grupą ludzi w celu osiągnięcia celu. Praca zespołowa Więcej…

Innowacyjny sposób myślenia

Innowacja jest obecnie jednym z najważniejszych strategicznych filarów wzrostu gospodarczego i społecznego. Wraz z rosnącym zainteresowaniem innowacjami organizacji w różnych branżach, zapotrzebowanie na ludzi, którzy będą prowadzić i umożliwiać innowacje, znacząco wzrasta we wszystkich sektorach Więcej…

Motywacja

Motywacja obejmuje siły biologiczne, emocjonalne, społeczne i poznawcze, które aktywują zachowanie. W codziennym użytkowaniu często używa się terminu motywacja, aby opisać, dlaczego dana osoba coś robi. Na przykład można powiedzieć, że uczeń jest tak zmotywowany, Więcej…

Otwarty umysł

Mentalna otwartość lub elastyczność psychiczna mogą być zdefiniowane jako zdolność naszego mózgu do dostosowania naszego zachowania i myślenia do nowych, zmieniających się lub nieoczekiwanych sytuacji. Żródło: https://pixabay.com/it/cervello-mente-presenza-mentalit%C3%A0-744207/ Innymi słowy, otwartość to zdolność do zrozumienia, że Więcej…

Logiczne myślenie

Logiczne myślenie pomaga określić prawdę, dojść do konkluzji i rozwiązać problemy, a na koniec podjąć dobre decyzje. Logika jest narzędziem wolnym od emocji, które pomaga wyciągać rozsądne wnioski oparte na faktach. Logika zajmuje się informacjami Więcej…

Empatia / Inteligencja emocjonalna

Empatia to umiejętność zaufania i zrozumienia uczuć innej osoby, a przynajmniej jej emocjonalnych reakcji na pewne rzeczy. Chodzi o to, czy jesteśmy w stanie „przejść milę w czyichś butach” i nawet, jeśli nie doświadczyliśmy osobiście Więcej…

“Myśl nieszablonowo” – co to znaczy?

Kluczowe znaczenie dla rozwoju umiejętności myślenia nieszablonowego polega na wypracowaniu określonego sposobu myślenia – sposobu myślenia o innowacjach. Mindset to zestaw wierzeń, które określają, w jaki sposób postrzegamy otaczający nas świat i interpretujemy informacje i Więcej…

University of Thessaly

Jako dumny partner projektu “ENGAGE”, Uniwersytet w Tesalii przedstawił cele projektu w celu zorganizowania obchodów 30-lecia instytucji. Na wydarzeniu obecni byli partnerzy regionalni, profesorowie ze środowiska akademickiego i główni aktorzy, którzy wykazali szczególne zainteresowanie projektem Więcej…

Obserwacja i odbiór

Umiejętności obserwacji i odbioru są ze sobą ściśle powiązane. W języku potocznym oba terminy: obserwacja i odbiór są często używane zamiennie. Jednak w praktyce pojęcia te różnią się nieco od siebie. Kluczem do ich zrozumienia Więcej…

Kreatywność

Skąd pochodzi nowy pomysł? Ten, który może zmienić przemysł, a nawet społeczeństwo? Kreatywność to umiejętność łączenia rzeczy. Będąc kreatywnym, możesz połączyć swoje doświadczenia i wiedzę, zsyntetyzować je i wymyślić nowy pomysł. Dzieje się tak albo Więcej…

Działania projektowe na Cykladach w Grecji

Partnera KEA Ieras Mhtropolis Syrou aktywnie pracuje nad upowszechnianiem projektu. Niedawno odbyło się spotkanie z władzami lokalnymi Korporacji Rozwoju na Cykladach (DCLAC S.A.), które współpracują i działają we współpracy z obywatelami, firmami i organizacjami na Więcej…