Praca zespołowa – Wartościowanie pomysłów

Jest wysoce prawdopodobne, że wszyscy wiemy, co oznacza praca zespołowa. Dążąc do pełnego zrozumienia znaczenia i jego implikacji, musimy pamiętać, że “praca zespołowa to proces współpracy z grupą ludzi w celu osiągnięcia celu. Praca zespołowa implikuje, że ludzie będą próbowali współpracować, wykorzystując swoje indywidualne umiejętności i dostarczając konstruktywnych informacji zwrotnych, Więcej…

Innowacyjny sposób myślenia

[nextpage title=”Sposób myślenia i jego rola”] Innowacja jest obecnie jednym z najważniejszych strategicznych filarów wzrostu gospodarczego i społecznego. Wraz z rosnącym zainteresowaniem innowacjami organizacji w różnych branżach, zapotrzebowanie na ludzi, którzy będą prowadzić i umożliwiać innowacje, znacząco wzrasta we wszystkich sektorach i działach organizacyjnych. Badania mające na celu określenie tego, Więcej…

Motywacja

[nextpage title=”O Motywacji”] Motywacja obejmuje siły biologiczne, emocjonalne, społeczne i poznawcze, które aktywują zachowanie. W codziennym użytkowaniu często używa się terminu motywacja, aby opisać, dlaczego dana osoba coś robi. Na przykład można powiedzieć, że uczeń jest tak zmotywowany, aby przejść do programu psychologii klinicznej, że spędza każdą noc studiując. „Termin Więcej…

Otwarty umysł

[nextpage title=”Czym jest mentalna otwartość?”] Mentalna otwartość lub elastyczność psychiczna mogą być zdefiniowane jako zdolność naszego mózgu do dostosowania naszego zachowania i myślenia do nowych, zmieniających się lub nieoczekiwanych sytuacji. Żródło: https://pixabay.com/it/cervello-mente-presenza-mentalit%C3%A0-744207/ Innymi słowy, otwartość to zdolność do zrozumienia, że ​​to, co robimy, nie działa lub przestało działać, a zatem Więcej…

Logiczne myślenie

[nextpage title=”Co to jest logiczne myślenie?”] Logiczne myślenie pomaga określić prawdę, dojść do konkluzji i rozwiązać problemy, a na koniec podjąć dobre decyzje. Logika jest narzędziem wolnym od emocji, które pomaga wyciągać rozsądne wnioski oparte na faktach. Logika zajmuje się informacjami w najczystszej formie. Słowo „logika” pochodzi od starożytnego greckiego Więcej…

Empatia / Inteligencja emocjonalna

[nextpage title=”Empatia i inteligencja emocjonalna (EI)”] Empatia to umiejętność zaufania i zrozumienia uczuć innej osoby, a przynajmniej jej emocjonalnych reakcji na pewne rzeczy. Chodzi o to, czy jesteśmy w stanie „przejść milę w czyichś butach” i nawet, jeśli nie doświadczyliśmy osobiście tego, przez co przechodzą, rozumiemy i przewidujemy sytuację (dobrą Więcej…

Obserwacja i odbiór

[nextpage title=”Obserwacja i odbiór”] Umiejętności obserwacji i odbioru są ze sobą ściśle powiązane. W języku potocznym oba terminy: obserwacja i odbiór są często używane zamiennie. Jednak w praktyce pojęcia te różnią się nieco od siebie. Kluczem do ich zrozumienia jest koncepcja refleksji, którą można zrozumieć na dwa sposoby: obserwacja – Więcej…

Kreatywność

[nextpage title=”Czym jest kreatywność i kreatywne myślenie?”] Skąd pochodzi nowy pomysł? Ten, który może zmienić przemysł, a nawet społeczeństwo? Kreatywność to umiejętność łączenia rzeczy. Będąc kreatywnym, możesz połączyć swoje doświadczenia i wiedzę, zsyntetyzować je i wymyślić nowy pomysł. Dzieje się tak albo dlatego, że masz więcej doświadczeń, albo możesz myśleć Więcej…