Empatia to umiejętność zaufania i zrozumienia uczuć innej osoby, a przynajmniej jej emocjonalnych reakcji na pewne rzeczy. Chodzi o to, czy jesteśmy w stanie „przejść milę w czyichś butach” i nawet, jeśli nie doświadczyliśmy osobiście tego, przez co przechodzą, rozumiemy i przewidujemy sytuację (dobrą lub złą) i uznajemy, że istnieją uczucia i emocje z nimi związane.

Kiedy poprawia się empatia, stajemy się lepszymi ludźmi.  

Empatia prowadzi do:

  • silniejszych, bardziej znaczących relacji
  • sukcesu w miejscu pracy
  • lepszego zdrowia i jakości życia

Empatia jest zazwyczaj związana z inteligencją emocjonalną, ponieważ odnosi się do osoby łączącej osobiste doświadczenia z doświadczeniami innych. Wiele istniejących modeli ma na celu zmierzenie poziomów (empatii) EI. Obecnie istnieje kilka modeli EI. Oryginalny model Golemana może być obecnie uważany za model mieszany, który łączy to, co od tej pory było modelowane osobno jako zdolność EI i cechę EI. Goleman zdefiniował EI jako zestaw umiejętności i cech, które napędzają wydajność przywódczą.

Inteligencja emocjonalna to zdolność jednostek do rozpoznawania własnych emocji i emocji innych, do rozróżniania między odmiennymi uczuciami i odpowiedniego oznaczania ich, do wykorzystywania informacji emocjonalnych do kierowania myśleniem i zacho

waniem oraz do zarządzania i / lub dostosowywania emocji w celu dostosowania się do środowiska lub osiągania swojego celu (celów).

Empatia jest skłonnością, podczas gdy inteligencja emocjonalna rozwija się poprzez praktykę i zanurzenie, refleksję i zrozumienie, zdolność analityczną i rozważanie. Ten, kto ma empatię, ale brakuje mu inteligencji emocjonalnej, ma wrodzoną zdolność wyobrażania sobie, jak się czuje ktoś inny, ale niekoniecznie musi wiedzieć, jak właściwie się zachować, aby osiągnąć pozytywny wynik.

Inteligencja emocjonalna (EI) to umiejętność efektywnego i produktywnego wykorzystywania emocji. Staje się coraz bardziej jasne, że te umiejętności są jedną z podstaw lepszych wyników w społeczeństwie. Ponadto EI zapewnia również podstawę kompetencji ważnych „w prawie każdej pracy”.

Inteligencja emocjonalna (EI) jest uznawana za nasz poziom umiejętności:

  • Rozpoznania i zrozumienia naszych emocji i reakcji (samoświadomość);
  • Zarządzania, kontrolowania i dostosowania naszych emocji, nastrojów, reakcji i odpowiedzi (zarządzanie sobą);
  • Wykorzystania naszych emocji, aby zmotywować się do podjęcia odpowiednich działań, zaangażowania, kontynuacji i pracy na rzecz osiągnięcia naszych celów (motywacja);
  • Rozróżniania uczuć innych, rozumienia ich emocji i wykorzystywania do zrozumienia, aby skuteczniej odnosić się do innych (empatia);
  • Budowania relacji, odnoszenia się do innych w sytuacjach społecznych, przewodzenia, negocjowania konfliktów i pracowania, jako część zespołu.
Kategorie: