Organizacja procesu obserwacji i postrzegania - tło i rysunek

Drugi element to tło i figura. Każdy obiekt jest widziany w kontekście otoczenia lub tła, ze względu na tendencję do postrzegania rzeczy jako całości. Ocena rozmiaru przedmiotu może być błędna, wynikająca z nieprawidłowej interpretacji tła. Klasycznym przykładem jest krzyż Köhlera lub iluzja „niemożliwych schodów”. Tło lub otoczenie odnoszą się nie tylko do koloru lub rzeczy, ale także do poprzednich doświadczeń. Około 90% codziennych doznań zmysłowych jest postrzeganych przez ludzi w sposób nawykowy, na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Na przykład mała biała plama na końcu jeziora jest postrzegana jako łódź, bez sprawdzania tego faktu, co może prowadzić do złudzeń.

Czy powyższy rysunek przedstawia czerwony trójkąt na czarnym rombie czy czarny trójkąt na czerwonym rombie? A może dwa trójkąty?

W niektórych przypadkach trudno odróżnić tło od figury – jak w przypadku słynnego rysunku iluzyjnego „dwie twarze i kielich”.

Żródło:GDJ (pixaby.com)
https://pixabay.com/pl/głowa-głowy-złudzenie-optyczne-2858764/

Kategorie: