Organizacja procesu obserwacji i odbioru – uczucia, postawy i instynkty

Trzecim elementem, który jest ważny w procesie odbioru, są osobiste uczucia, postawy i instynkty. Emocje doświadczane przez ludzi mogą znacznie zniekształcić postrzeganie bodźca. Przykładem jest odbiór różnych zeznań na sali sądowej lub ocena wydarzenia sportowego. Zarówno nadmierne negatywne, jak i pozytywne emocje mogą zakłócić dokładność percepcji. Podobnie instynkty (np. pragnienie) zniekształcają obraz rzeczywistości. Oprócz bodźców ewoluujących w ludzkim ciele, inni ludzie i ich sugestie mogą także zakłócić proces percepcji.

Kategorie: