Zmysł – słuch

Słuch – spełnia drugą, po widzeniu, kluczową rolę w postrzeganiu zmysłów. Około 11% bodźców jest odbieranych za pomocą aparatu słuchowego, którego uszy są „urządzeniem odbiorczym”. Również w tym przypadku możliwe jest matematyczne modelowanie funkcjonowania słuchu, który jest przedmiotem akustyki. Fale dźwiękowe, będące wibracjami powietrza, są odbierane przez organy wewnątrz ucha (kosteczki słuchowe, młoteczek, kowadełko, strzemię i ucho wewnętrzne) i przekształcane w impuls elektromagnetyczny wysyłany do mózgu, gdzie wibracje są rozpoznawane i analizowane.

Kategorie: