Podczas pracy nad rezultatami projektu angażowanych jest wielu lokalnych i regionalnych interesariuszy, którzy wyrażają swoje opinie i pomagają w opracowaniu jak najlepszych narzędzi, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb.

Jedną z regularnie konsultowanych grup są naukowcy z uniwersytetów w Rzeszowie. Niektóre z nich pomogły już w trakcie opracowywania pomysłu na projekt, inne są nowe, ale wszystkie stanowią bardzo ważny wkład w realizację działań projektowych.