Partnera KEA Ieras Mhtropolis Syrou aktywnie pracuje nad upowszechnianiem projektu. Niedawno odbyło się spotkanie z władzami lokalnymi Korporacji Rozwoju na Cykladach (DCLAC S.A.), które współpracują i działają we współpracy z obywatelami, firmami i organizacjami na Cykladach. DCLAC S.A. posiada elastyczność firmy prywatnej, ale jest spółką “lokalną obywatelską” i ma status operacyjny non-profit.

Podczas spotkania wymieniano pomysły na temat znaczenia umiejętności miękkich na rynku pracy oraz tego, w jaki sposób lokalne firmy i młodzi dorośli mogą korzystać z rezultatów (platforma wirtualna, portal) projektu. Ponadto omawiano przyszłą współpracę i trwałość projektu.