Kluczowe znaczenie dla rozwoju umiejętności myślenia nieszablonowego polega na wypracowaniu określonego sposobu myślenia – sposobu myślenia o innowacjach.

Mindset to zestaw wierzeń, które określają, w jaki sposób postrzegamy otaczający nas świat i interpretujemy informacje i sytuacje. Mentoring innowacji opiera się m.in. na przekonaniach o nieznanym potencjale jednostek, osiągnięciu celów poprzez ciągłe uczenie się i pozytywny charakter zmiany. Pozwala nam on wnosić nasze umiejętności i zasoby do innowacji, identyfikować potencjał pomysłów z różnych źródeł i integrować je w celu generowania znaczących innowacji.

Rozwijanie innowacyjnego sposobu myślenia to świetna inwestycja w poprawę swojego życia zawodowego i prywatnego. Podczas gdy wymagana zmiana naszych przekonań i nawyków nie jest łatwa, jest to naprawdę możliwe!

Aby przeczytać więcej o podstawowych krokach rozwoju osobistego sposobu myślenia, przejdź do:
https://bit.ly/2s0oFsC