Od 8 do 12 października w Muzeum Historii Naturalnej Morza Śródziemnego odbędzie się LTTA (działania w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia) w ramach projektu ENGAGE. W Livorno zgromadzi się 21 przedstawicieli partnerstwa z Rumunii, Polski, Grecji, Cypru, Portugalii. Wraz z gospodarzami z PLIS, będą pracować nad treściami szkoleniowymi wirtualnej platformy. Platforma zostanie najpierw wykorzystana do zdiagnozowania niedoborów umiejętności młodych bezrobotnych dorosłych, a następnie ustalenia, jakie są kluczowe przyszłe umiejętności, które mogą zaoferować im możliwości zatrudnienia i ostatecznie rozwinąć te umiejętności. Szczególną wagę przywiązuje się do kluczowych kompetencji i umiejętności interpersonalnych (umiejętności miękkie), które mogą zwiększyć szanse na rynku pracy. Na tej podstawie opracowany zostanie portal umożliwiający dopasowanie podaży określonych umiejętności przez młodych dorosłych oraz zapotrzebowanie na takie umiejętności przez pracodawców.

Każdemu z partnerów, w związku z tym tygodniem pracy w Livorno, powierzono zadanie opracowania materiałów w 8 obszarach, które utworzą zawartość wirtualnej platformy. Będą to kluczowe kompetencje, które pozwolą młodym dorosłym na zwiększenie poziomu kluczowych umiejętności a co za tym idzie ich potencjału na rynku pracy.

Kreatywność, empatia / inteligencja emocjonalna, innowacyjny sposób myślenia / logiczne myślenie, obserwacja / percepcja, otwartość mentalna, motywacja / zdolność do podjęcia inicjatywy, praca grupowa to 8 obszarów uważanych za fundamentalne. Partnerzy w muzeum omawiać będą wyniki wykonanej pracy: quizy diagnostyczne sprawdzające poziom kompetencji młodych dorosłych, szczegółowe i dogłębne teksty do nauki, testy do weryfikacji uczenia się, interaktywne gry dla zrozumienia i rozwijania brakujących umiejętności, zabawne memy.

Jako dobra praktyka z tego obszaru zademonstrowany zostanie portal internetowy IDOL wykorzystywany w centrach pośrednictwa pracy w regionie Toskanii, odpowiadający podaży i popytowi na pracę między osobami bezrobotnymi i lokalnymi firmami.