Jako dumny partner projektu “ENGAGE”, Uniwersytet w Tesalii przedstawił cele projektu w celu zorganizowania obchodów 30-lecia instytucji. Na wydarzeniu obecni byli partnerzy regionalni, profesorowie ze środowiska akademickiego i główni aktorzy, którzy wykazali szczególne zainteresowanie projektem i jego wynikami.

Ponadto, mając na celu zmaksymalizowanie wpływu i trwałości projektu, UTH zamieścił informację o projekcie na swojej oficjalnej stronie Centrum uczenia się przez całe życie (dostępne tutaj).

Wszyscy uczestnicy zostali zachęceni do  odwiedzania strony i pozostawania na bieżąco z nadchodzącymi wydarzeniami, ale także kontaktowania się i korzystania z tego, co oferuje projekt. Wreszcie relacja medialna z wydarzenia przyczyniła się do dalszego rozpowszechnienia projektu, podnosząc świadomość na jego temat wśród wszystkich zainteresowanych stron.