Referências

 1. Carello, C., Turvey, M. T. (2002). The ecological approach to perception. In Lynn Nadel (ed.), The Encyclopedia of Cognitive Science. Macmillan.
 2. Cognitive skills -Visual Perception, (2015). National Educational Psychological Service, Dublin 17th April.
 3. Fraisse, P. (1984). Perception and estimation of time. Annual Review of Psychology, 35, 1-36.
 4. Grissinger, M. (2012). “Inattentional Blindness”: What Captures Your Attention? Pharmacy and Therapeutics37(10), 542–555.
 5. Kopaliński, W. (1967). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 6. Kostek, B. (2018). Anatomia i fizjologia narządu wzroku, on-line: https://sound.eti.pg.gda.pl/student/pp/oko-budowa_i_wlasnosci.pdf
 7. Łyskawa, W. (2013). Ocena wybranych funkcji poznawczych i percepcji czasu u osób dorosłych, niepublikowana praca doktorska, on-line: http://www.wbc.poznan.pl/Content/314078/index.pdf
 8. Mack, A., Rock, I. (2000). Inattentional Blindness. Cambridge-Massachusetts-London: MIT Press.
 9. Merriam-Webster Dictionary, 2018 on-line: https://www.merriam-webster.com
 10. Mitchinson, L. J. (2008). Księga wiedzy i niewiedzy, Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki.
 11. Oziembowski, P. (2006). Technika świetlna od podstaw, swiatło.tak.pl.
 12. Rubinstein, J. S., Meyer, D. E., Evans, J. E. (2001). Executive Control of Cognitive Processes in Task Switching. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 27(4), 763-797.
 13. Spearling, A. (1995). Psychologia, Poznań: Zysk i s-ka.
 14. Spostrzeganie – pojęcie w słowniku on-line: http://www.psychologia.net.pl/slownik.php?level=30
 15. Tabaszewska, J. (2013). Sensualność – ucieczka od percepcji wzrokowej [in:] Percepcja kultury – kultura percepcji. Barska J, Twardoch E. (red.), Kraków-Warszawa: Uniwersytet Jagielloński.
 16. Wielki słownik języka polskiego, 2018 on-line: http://www.wsjp.pl
 17. Woleński, J. (2017). Percepcja, czyli spostrzeganie. Filozofuj!, 2(14), 6-7.