UNIVERSITY STEFAN CEL MARE OF SUCEAVA (ROMANIA)
web: usv.ro


Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (USV)
este o instituție publică de cercetare și învățământ superior, cu sediul în Regiunea de Nord-Est a României, care oferă programe educaționale de licență, masterat și doctorat.
Misiunea noastră este să promovăm și să sprijinim crearea și diseminarea cunoștințelor prin intermediul unor activități de educație și formare de calitate, cercetare și inovare, dezvoltare umană și antreprenoriat, la standarde naționale și internaționale. USV sprijină dezvoltarea regională și integrarea euro-atlantică prin promovarea principiilor fundamentale europene împreună cu tradițiile și valorile culturii și civilizatiei regiunii Bucovina și cu spiritualitatea românească integrată multi- și interculturală.

Evoluția USV pe parcursul a cinci decenii de existență evidențiază natura complexă și tortură a politicii educaționale universitare din România și subliniază modul în care USV s-a transformat într-o universitate modernă și prestigioasă din România. Declarația este reflectată pe plan internațional de peste 200 de acorduri și protocoale de cooperare cu instituțiile de învățământ superior din peste 35 de țări, adăugând Premiul Multiculturalismului primit de la Ministerul Educației și Cercetării în anul 2007. În urma evaluărilor instituționale făcute de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior Educația a acordat “gradul ridicat de încredere” în septembrie 2008. În septembrie 2009, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică a acreditat USV ca instituție națională de cercetare și dezvoltare, plasându-se printre primele 18 universități din România în ceea ce privește rezultatele obținute în cercetare. Este de remarcat studiul realizat la nivel național în 2009 de către compania germană Kienbaum Management Consultants în colaborare cu revista Capital, care a clasat USV pe locul 4 la nivel național, ceea ce arată o corelare foarte bună a ofertei educaționale USV cu necesitățile socio-economice actuale . În ceea ce privește inovarea, USV sa clasat pe primul loc printre universitățile din România în 2014, conform clasificării efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) pe baza numărului de cereri de brevete depuse și a celor 122 de brevete primite între 2007 și 2013. USV a fost a acordat Trofeul creativității în 2014 de către OSIM, recunoscând astfel activitatea inovativă prolifică din cadrul universității noastre. În prezent, USV are 10 facultăți, 16 departamente, peste 9600 de studenți, 350 cadre didactice și aproximativ 90 de cadre didactice asociate. Activitatea didactică include: 53 de programe de licență, 42 de programe de masterat, 8 de programe postuniversitare și 14 domenii de doctorat. Cercetarea științifică se concentrează pe profilurile facultăților și se realizează prin programe de cercetare și prin activități științifice naționale și internaționale. Universitatea este membră a multor foruri internaționale: membrul fondator al Consorțiului Universităților din Bucovina (România-Ucraina) și Consorțiul Universităților din Moldova, România și Ucraina.

USV își asumă rolul de cercetare științifică, de dezvoltare și de inovare în știință și tehnologie, , cu scopul de a face față schimbărilor strategice care au loc la nivel național și internațional.

Strategia românească privind CDI pentru perioada 2013-2017 a fost elaborată ținând seama de noul context socio-economic și juridic, bazat pe potențialul C & D actual și pe dezvoltarea priorităților universității, cu modelele programatice “Uniunea Europeană – Inovare” și ” Europa 2020 “și noul program de finanțare” Horizon 2020 “. În acest context național și internațional, USV se află în mijlocul transformărilor puternice ale percepției, mentalității, de a reconsidera importanța cercetării științifice în dezvoltarea instituțională și implicarea în dezvoltarea socio-economică regională. În ultimii cinci ani, USV a programat și a condus o creștere notabilă a indicatorilor de calitate a cercetării științifice în universitate, progresele înregistrate datorită implicării personalului USV în majoritatea programelor naționale de cercetare, dezvoltare și inovare în numărul programelor operaționale cu finanțare europeană adresată cadrelor universitare.

Misiune și obiective

Principalele obiective academice urmărite de Universitatea Ștefan cel Mare în realizarea misiunii menționate vizează consolidarea poziției instituțiilor naționale și europene în domeniul educației și cercetării prin:

 • Angajarea tuturor resurselor pentru a menține clasamentul învățământului universitar și a cercetării științifice realizate de Carta Universității și confirmat de raportul EUA în mai 2011;
 • Dezvoltarea ofertei educaționale și de formare pentru a satisface nevoile comunităților locale și nord-est și corelarea acesteia cu direcțiile de dezvoltare și progres stabilite la nivel național și internațional;
 • Sprijinirea proceselor de internaționalizare prin elaborarea și implementarea unei strategii adecvate și actualizate conforme cu Dezvoltarea Europeană a relațiilor internaționale, stabilirea de noi parteneriate pentru schimbul de studenți și cadre didactice;
 • Adaptarea ofertei educaționale la cerințele și schimbările pieței și integrarea celor mai recente cunoștințe științifice;
 • Deschiderea universității în societate prin creșterea preocupărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și dezvoltarea de inițiative corelate cu nevoile reale, împreună cu reprezentanții societății civile;
 • Dezvoltarea de parteneriate cu entitățile economice pentru transferul de tehnologie, cercetare și inovare.

USV poate furniza Centrul de date HPC – suport pentru infrastructură asigurat de Laboratorul de calcul de înaltă performanță al Universității pentru implementarea pilot pe bază de cloud. Centrul de date HPC este alcătuit din 2 clustere IBM cu mai mult de 1000 de nuclee, capacități de stocare de 10.436 TB, putere de calcul 6.53 TFlops cu dublă precizie (dovedită de Linpack), lățime de bandă de 10Gbps de conectivitate a clusterelor la Internet și instalații auxiliare. USV va folosi cloud-ul Platforma ca serviciu (PaaS) pentru multimedia social interactive creat de NUBOMEDIA FP7-ICT-2013-10-610576 Proiectul care a fost conceput special ca o platformă cloud comprehensibilă pentru servicii multimedia interactive în timp real.

Dimensiunea internațională a USV

În contextul integrării în rețeaua europeană de învățământ superior și cercetare științifică, internaționalizarea este una dintre prioritățile Universității Ștefan cel Mare. USV promovează diversitatea culturală prin deschiderea internațională care vizează îmbunătățirea integrării internaționale prin colaborarea cu universitățile din Uniunea Europeană și cu universitățile din alte părți ale lumii. Înțelegerea faptului că învățământul superior este esențial într-o societate bazată din ce în ce mai mult pe cunoaștere, USV depune eforturi pentru a aborda o strategie de internaționalizare holistică care să cuprindă diferite tipuri de cooperare academică, cum ar fi diplome comune, parteneriate strategice, activități de consolidare a capacității, proiecte comune de cercetare sau programe de învățământ la distanță care reprezintă o condiție prealabilă pentru progres. USV a încheiat un număr de 86 de protocoale cu 82 de instituții din întreaga lume și a încheiat aproximativ 200 de acorduri ERASMUS + cu instituții europene similare, care sunt reînnoite anual. Mobilitatea studenților, a personalului și a cercetătorilor rămâne în centrul acestor strategii, datorită impactului pozitiv important asupra instituțiilor și șanselor acordate tinerilor de a experimenta alte culturi și alte moduri de gândire și de învățare, care sunt vitale pentru dezvoltarea minții lor, angajamentul lor în societate. Aceste experiențe permit studenților să consolideze în mod semnificativ abilitățile transversale importante, cum ar fi toleranța, încrederea, capacitatea de rezolvare a problemelor, gândirea critică și curiozitatea, care sunt printre aptitudinile foarte apreciate de către angajatori. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava are experiență în proiecte internaționale desfășurate în calitate de partener sau coordonator. USV este o instituție deschisă cu proiecte de cercetare și de cooperare: proiecte cu instituții similare din țări din Uniunea Europeană, PC7, EUREKA, EUROSTARS, LIFE +, COST, CBC, COSME, ERASMUS +, SEE etc.

Sistem de calitate

Calitatea și autonomia tuturor activităților de predare și cercetare sunt garantate și asigurate de Carta Universității aprobată de Ministerul Educației din România. Calitatea și standardele înalte ale proceselor desfășurate de USV sunt evaluate la intervale de cinci ani de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau altă agenție de asigurare a calității aprobată de Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR). De asemenea, calitatea este evaluată de către auditorii interni de calitate în conformitate cu Codul de asigurare a calității adoptat de Senatul USV.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου
Ομήρου 8,  Σύρος 84100
Τηλ.: 22810-82815, Fax : 22810.79382
e-mail: info@keaimsyrou.gr
web: keaimsyrou.gr

“KEA“ CENTRE OF RECHERCHÉ AND DEVELOPMENT OF SYROS is a non profit organization NGO.
“KEA” este o organizație nonguvernamentală nonprofit. “KEA” operează la nivel național și internațional, materializând programe de acțiune finanțate de Uniunea Europeană și statul grec, în ceea ce privește integrarea socială și economică, combaterea excluziunii, promovarea egalității de șanse și sprijinirea imigranților în integrarea mai eficientă în societate


KEA furnizează:

 • Consilierea profesională, orientarea profesională și dezvoltarea planului de afaceri
 • Asistență psihologică și socială individuală pentru cariera profesională
 • Sprijinirea persoanelor cu dizabilități
 • Tehnici de cercetare de locuri de muncă (CV, scrisori de intenție, interviuri)
 • Integrarea socială și culturală
 • Dezvoltarea abilităților sociale prin educația informală
 • Informații și sprijin privind inițiativele europene și proiectele naționale, cursuri de formare și granturi.
 • Relaționarea cu societatea locală, lumea afacerilor și instituțiile sociale pentru dezvoltarea economică și socială a regiunii.
 • Instruire și material informativ privind accesul pe piața muncii și promovarea cetățeniei.

De asemenea, operează structuri autofinanțate, astfel încât:

 • Casa de oaspeți pentru persoanele sărace și pentru persoanele în dificultate și refugiații și imigranții
 • Ateliere de pictură și iconografie,
 • Centrul pentru activități creative pentru copii
 • Centrul de zi
 • Centrul de responsabilitate familială

Scopul nostru este de a facilita interacțiunea grupurilor, de a dezvolta abordări inovatoare pentru integrarea și reabilitarea grupurilor sociale șomere și vulnerabile, de a oferi consiliere și îndrumare și de a promova activitățile culturale.


UTH & Lifelong Learning Centre
Address: Giannitson & Lahana, Volos, Greece, 38334
Tel: +30 24210 06366, Fax: +30 24210 06487
e-mail: learning@uth.gr

Universitatea din Thessaly, cu 18 departamente și diferite centre de cercetare, este o universitate cu identitate proprie și cu o poziție proeminentă în sistemul nostru educațional național. A fost înființată în 1984 ca Universitatea din Thessaly (Decretul prezidențial 83/1984). Centrul său administrativ și academic se află în orașul Volos. Universitatea din Thessaly este extinsă în întreaga regiune a Tesaliei cu departamente academice din Volos, Larissa, Trikala, Karditsa și Lamia. Universitatea din Thessaly oferă programe universitare și postuniversitare și module extra-curriculare în domenii specifice de cercetare și afaceri, pentru peste 12 000 de studenți. Principala misiune a Universității din Thessaly este promovarea cunoștințelor științifice prin cercetare și contribuția la dezvoltarea culturală și economică a comunității locale și a societății mai largi. Este cunoscut pentru excelenta performanță de cercetare și realizări științifice remarcabile, în conformitate cu standardele internaționale.  Universitatea aduce, de asemenea, studenților în contact cu piața muncii prin Centrul de învățare LIfelong. Ca una dintre instituțiile centrale ale Universității, Centrul de învățare pe tot parcursul vieții de la Universitatea din Thessaly susține toate procesele majore de la universitate și oferă servicii de pregătire și ocupare individuală și individuală în toate domeniile științifice de bază ale instituției.

Centrul de învățare pe tot parcursul vieții al Universității din Thessaly este asociat în principal cu planificarea, organizarea și coordonarea diferitelor formări profesionale continue pentru toate grupurile țintă asociate (studenți, absolvenți, grupuri de tineri, cercetători, organizații de afaceri etc.), precum și gestionarea tranziției efective a absolvenților săi pe piața muncii. Având în vedere problemele legate de piața forței de muncă, disponibilitatea locurilor de muncă, antreprenoriatul tânăr și mobilitatea studenților, unul dintre obiectivele principale ale Centrului de învățare pe tot parcursul vieții este acela de a deveni o legătură permanentă între universitate și comunitatea de afaceri prin servicii de instruire legate de toate domeniile de cunoaștere furnizate de Universitatea din Thessaly. Certificat de Organizația Națională pentru Certificarea Calificărilor și Orientării Profesionale (EOPPEP), Centrul de învățare pe tot parcursul vieții oferă, de asemenea, o platformă de e-learning care are ca scop îmbunătățirea procesului educațional prin asigurarea unui mediu interactiv dinamic. Ca parte a activităților și a îndeplinirii obiectivelor sale, Centrul de învățare de-a lungul vieții desfășoară din proprie inițiativă diverse proiecte care au ca obiectiv principal consolidarea dezvoltării de noi instrumente și soluții inovatoare legate de obiectivele generale ale biroului.


DANMAR COMPUTERS LLC

web: danmar-computers.com.pl

Danmar Computers LLC este o companie privată care activează în domeniul Tehnologiei Informației și oferă formare profesională în acest domeniu. Danmar are o vastă experiență în dezvoltarea de aplicații Web și mobile moderne care sunt utilizate în scopuri educaționale. Danmar are, de asemenea, o experiență pe termen lung în realizarea de proiecte europene în cadrul cărora personalul companiei de cercetare și dezvoltare desfășoară activități de cercetare și pregătește cursuri de formare adaptate la nevoile diferitelor persoane care învață. În ultimii 17 ani, Danmar a implementat cu succes peste 80 de proiecte în cadrul programelor Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress și Erasmus +. În multe dintre aceste proiecte, pe lângă cercetare și instruire, Danmar a fost responsabil pentru elaborarea de aplicații web, platforme de e-learning și pentru elaborarea și coordonarea strategiilor de difuzare.

Danmar Computers este, de asemenea, dezvoltatorul și furnizorul programului AdminProject, un sistem online pentru gestionarea proiectelor europene. Toate activitățile companiei se bazează pe o rețea de cooperare extinsă și bine stabilită, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Rețelele naționale includ instituții de formare și consiliere, universități, școli, organizații neguvernamentale, precum și companii din sectorul privat. Rețeaua internațională include parteneri de diferite profiluri provenind din fiecare țară din Uniunea Europeană. Misiunea lui Danmar Computer este promovarea educației pe tot parcursul vieții și asigurarea accesului egal la educație pentru toți cei care folosesc tehnologia modernă.


E&D KNOWLEDGE CONSULTING

E & D Knowledge Consulting este o companie de consultanță specializată în patru domenii principale de activitate:

 • Inovarea și managementul cunoștințelor
 • Consolidarea capacităților
 • Management de proiect
 • Cercetare în domeniul științelor sociale

E & D oferă solutii personalizate pentru nevoile fiecărui client în domeniul culturii pentru inovație și antreprenoriat, creativitate și generare de idei, modelare de afaceri, tehnici de networking și management de proiect.

E & D își propune să stimuleze dezvoltarea socială și economică prin cultivarea cetățenilor, a lucrătorilor și a liderilor mai inovatori, mai calificați și mai angajați și să sprijine crearea și dezvoltarea liderilor de inovare și de piață.


M.K. INNOVATIONS LTD

Cosmic Inovations (COIN), cunoscută anterior ca FAVINOM Consultancies, este o firma de consultanță foarte dinamică, oferind o gamă largă de servicii care elimină decalajul dintre ecosistemele comerciale și publice / UE.

Prestarea serviciilor furnizate de COIN variază de la dezvoltarea afacerilor și achiziționarea de fonduri publice până la punerea în aplicare personalizată, formarea și transferul de tehnologie. Toate serviciile sunt oferite cu accent pe calitatea înaltă a rezultatelor, ceea ce separă COIN de cele mai multe firme de consultanță care se distanțează de implementările tehnice, lăsândusi clienții  expuși.

Coin este întotdeauna gata să împartă în mod egal cu clienții sau partenerii săi toate riscurile asociate cu realizarea oricărei viziuni comune. Coin are 5 consultanți cu experiență.


ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA, PREGATIRE PROFESIONALA SI TRANSFER TEHNOLOGIC (ADAPT)

Romania, Arges, Stefanesti, Valea-Mare, Coasta Campului no. 162
e-mail: adaptromania@yahoo.ro adapt.org.ro@gmail.com
web: adaptromania.org

ADAPT România este o organizație non-guvernamentală situată în România, în județul Argeș, regiunea Sud-Est, în orașul Ștefănești.

În contextul globalizării economice, ADAPT încurajează participarea la dezvoltarea economică și socială prin utilizarea mijloacelor moderne de comunicare, comunicare și leadership.

Obiectivele principale ale asociației sunt:

 • Dezvoltarea de programe educaționale inovatoare și de învățare la nivel național, pentru integrarea cu succes a grupurilor dezavantajate pe piața muncii
 • Împuternicirea tinerilor și a altor grupuri dezavantajate și dezvoltarea abilităților lor de a participa activ în societate și de a se integra pe piața forței de muncă
 • Oferirea unui mod direct studenților de a-și construi abilitățile, rețelele, încrederea și relațiile pe care le va avea nevoie pentru succesul real al lumii.
 • Implementarea programelor de transfer de cunoștințe pentru îmbunătățirea practicilor actuale de învățare a adulților
 • Sprijinirea dezvoltării profesionale a personalului adult, a organizațiilor adulților (inclusiv a instituțiilor publice, a instituțiilor de învățământ la nivel național, a organizațiilor de afaceri)
 • Promovarea formării antreprenoriale și a transferului de inovare, ca o prioritate pentru tineri și alte grupuri dezavantajate.

ADAPT:

 • colaborează cu guvernul central și cu structurile locale din țară și străinătate pentru a promova drepturile omului, parteneriatul și dialogul social;
 • Promovează și protejează interesele profesionale, științifice și comerciale ale tinerilor întreprinzători;
 • Dezvoltă și promovează inițiative legislative în favoarea tinerilor, altor persoane dezavantajate; grupuri și organizații neguvernamentale;
 • analizează nevoile de învățare și dezvoltă cursuri personalizate;
 • analizează operațiunile organizațiilor mici și mijlocii;
 • Oferă o abordare individualizată și un plan personal de instruire;
 • Oferă consiliere pentru sprijinirea îndrumării și medierea muncii.

Personalul ADAPT a fost, de asemenea, implicat ca expert în implementarea altor proiecte finanțate de FSE in contextul învățării pe tot parcursul vieții.

ADAPT a organizat evenimente și întâlniri între organizațiile de educație a adulților, mediul de afaceri, universitățile locale și instituțiile publice.


PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL (PLIS)

Provincia di Livorno Sviluppo Srl (PLIS) este compania internă a provinciei Livorno și a Portului Livorno (cei doi acționari unici), înființată la data de 31/05/2000, un organism public local (EU Dir. 24/2014) situat în Toscana cu o vastă experiență consolidată în implementarea proiectelor comunitare europene. Structura organizatorică a PLIS este compusă din 16 angajați cu contract permanent. Este organizația care administrează diferitele programe în care Provincia Livorno participă ca Egal, Interreg, Art.6 FSE, LLP, Twinning, Programe regionale (POR CRO ESF), PROGRAMUL SPECIFIC “JUSTIȚIE PENALĂ”, Programul de învățare pe tot parcursul vieții, Erasmus +, etc. PLIS este un organism pentru activități de dezvoltare, cercetare și formare. Misiunea sa este punerea în aplicare a politicilor utile pentru dezvoltarea locală și durabilă. Este o agenție de formare acreditată de Regiunea Toscana, cu certificare de calitate ISO 9001 și are o mare experiență în gestionarea și coordonarea proiectelor și inițiativelor locale și naționale și a căror obiective centrale sunt:

 • loc de muncă și incluziune socială,
 • egalitatea de gen, protecția fragilă a subiecților,
 • îmbătrânirea activă și cetățenia activă,
 • strategii locale de angajare,
 • formarea lucrătorilor prin mobilitate din UE și din afara UE,
 • formarea lucrătorilor în fondul de concedieri sau înlocuirea,
 • dezvoltarea economică a întreprinderilor,
 • dezvoltarea strategiilor locale pentru sustenabilitatea cooperării transnaționale și schimbul de bune practici la nivel național și transnațional,
 • promovarea politicilor / instruirii privind siguranța la locul de muncă. (Ziua H & S la locul de muncă).

În experiențele sale anterioare, PLIS a efectuat cercetări, studii și a elaborat modele de formare care să sprijine plasarea persoanelor defavorizate în LM, eliminarea locurilor de muncă a lucrătorilor care și-au pierdut locul de muncă, servicii de orientare pentru tinerii șomeri.